Ons doel

Organisatie 

 

Stichting We All Care 4 You is een overkoepelende sociaal maatschappelijke stichting voor bedrijven, stichtingen, verenigingen, ZZP'ers, vrijwilligers en burger initiatieven die een positieve bijdragen willen leveren aan de maatschappij.Stichting We All Care 4 You signaleert dat onze samenleving steeds meer mensen kent die onder, op, of net boven het bestaansminimum leven
sociaal geïsoleerd zijn en nauwelijks nog kunnen deelnemen aan het sociale en maatschappelijke leven.
Het betreft mensen die zich slechts met moeite staande kunnen houden in deze tijd van economische stagnatie en maatschappelijke verharding.
In deze groep is sprake van sociale uitsluiting en eenzaamheid.
Onze verzorgingsstaat maakt plaats voor een samenleving van individuele kansen.
Wij leven met een maatschappelijk probleem van sociale armoede en eenzaamheid waar met name ouderen, eenoudergezinnen, allochtonen,
gehandicapten en chronisch zieken mee worden geconfronteerd.

Het terugdringen van isolement en uitsluiting van mensen die sociaal geïsoleerd zijn en veelal leven op de armoedegrens deze mensen vormen de doelgroep en stichting We All Care 4 You wil bijdragen aan hun (her)integratie in de maatschappij.
Het bevorderen van sociale, creatieve, educatieve, technische en communicatieve vaardigheden van personen uit de doelgroep.
Het creëren van bekendheid en aandacht in de samenleving en de politiek voor het probleem van sociale uitsluiting.
De betrokkenheid bevorderen van mensen, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het probleem van sociale armoede en eenzaamheid.

  • Het creëren van een sfeer waarin sociaal geïsoleerde mensen zich thuis kunnen voelen en bereid zijn het contact met anderen te leggen.
  • Het samenwerken met reeds in de sector bestaande initiatieven o.g.v. zorg en welzijn, onderwijs, cultuur, integratie, werkgelegenheid, veiligheid en religie en om in synergie beter de doelgroep te kunnen bereiken.
  • Sociale ontmoetingsplekken creëren, waar gezamenlijk eten en drinken het bindmiddel tussen de mensen vormt.
  • Maatschappelijke participatie, sociale activering en re-integratie; mensen weer actief laten deelnemen aan het maatschappelijke leven door hen te activeren richting o.a. sociale werkplaatsen, leer-werktrajecten, vrijwilligerswerk, sport, theatervoorstellingen, lezingen en creatieve activiteiten. Alsmede hen in te zetten in de uitvoering van stichting We All Care 4 You. Hierdoor krijgt men het gevoel er weer bij te horen      

 

Samen kunnen wij een bescheiden bijdrage leveren aan het voorkomen en toenemen van sociale armoede en eenzaamheid.

Rating: 2.6363636363636 sterren
22 stemmen