Werkzaamheden

De vrijwilligers van Stichting We All Care 4 You helpen bij aanvragen van uitkering, bijzondere bijstand, voedselbank en begeleiding,
betalingsafspraken met deurwaarders en proberen huisuitzettingen te voorkomen.
De organisatie streeft er naar om gebaseerd op de opgebouwde persoonlijke contacten, mensen reeds in een vroeg stadium naar een bureau voor schuldhulp te verwijzen.
In geval van behoefte aan maatschappelijk ondersteuning zal worden verwezen naar de lokale maatschappelijke dienstverlening.
Vrijblijvende ervaringsdeskundige ervaringen delen en samen zoeken naar antwoorden op de vragen met wederzijds respect als basis.

Met "loketbegeleiders" bedoelen wij de weg met de cliënt naar instanties bewandelen, en de cliënt te ondersteunen waar nodig.
Cliënten zijn soms onzeker en of hebben taalproblemen of psychische problematiek waar door de weg naar een afspraak  bijvoorbeeld  huisarts, Werkplein,
keukentafelgesprek met u gemeente, UWV of een andere instantie heel moeilijk kan zijn. Een loketbegeleider kan u helpen bij het voorbereiden op het gesprek met instanties en
bij het voeren van dit gesprek.
Deze begeleiding is geheel gratis.